ค้นหาข้อมูลได้ทั่วโลก

Google

วันจันทร์ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2551

มหารวยๆ


1 - 5 - 7 - 8

3 - 5 - 9

0 - 1 - 4 - 7

วันอาทิตย์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2551

เสี่ยงโชคแบบธุรกิจ

.


30 31 34 37

50 51 54 57

90 91 94 97ดาวเด่น : 0-1-3-4-5-7 .

http://bondinturakit.blogspot.com/


สำหรับท่านที่ชอบเสี่ยงโชค เลิกได้เลิก แต่ถ้าเลิกไม่ได้จะทำอย่างไร ให้มีกำไร

ที่สำคัญต้องมีสติเสมอเพราะ

การลงทุนมีความเสี่ยงสูงท่านโปรดคิดและตัดสินใจให้ดีก่อนการลุงทุน

***************************************


http://samunpaimorseng.blogspot.com/

Google